20110314

Sann Tro

"Forskjellen på religiøsitet og sann tro kan summeres i ordene "bære" eller "bli båret"." - sier Pål i en serie undervisningsartikler som for tiden går i tidsskriftet Korsets Seier.

Del 1 og 2 av serien på 4 deler kan du nå lese under fanen "Publiserte artikler oa" her på bloggen. Del 3 og 4 blir også lagt ut på samme sted etter hvert som de kommer på trykk.
.

Ingen kommentarer: