Kalender

Pål taler, underviser og/eller synger, følgende steder:

Våren 2012

24. jan.      Oasen Bibelsenter & Søgne Misjonsmenighet - taler/underviser (tentro)

05. feb.      Marnardal Misjonsmenighet - taler/synger

19. feb.      Søgne Misjonsmenighet - taler

11. mars     Lista Misjonsmenighet - taler

14. mars     KVS Lyngdal - taler/underviser

16. mars     Filadelfia Mandal - taler (ungdomsmøte)


22. mars     KVS Lyngdal - taler (ungdomsmøte)

24. mars     Betel Svennevik - Pål er "Kveldens gjest" og Egil Svartdahl taler i møtet.

17. apr.      Oasen Bibelsenter & Søgne Misjonsmenighet - taler/underviser (tentro)

20. apr.      Kl. 21:00  Skarpengland Skole - taler (ungdomsmøte)

28. apr.      Kl. 11:00  Sentrumsmenigheten (Filadelfia Mandal) - Bibeloverrekkelse (tentro)


28. apr.      Kl. 20:00  Filadelfiakirken Lyngdal - taler (ungdomsmøte)

06. mai       Kl. 18:30  Salem Misjonsmenighet Kristiansand - taler (tema: Døden)

11. mai       Kl. 21:00  Lyngdal Misjonsmenighet / 
ÅpentHus - taler (ungdomsmøte)

19. mai       Kl. 20:00  Tabernaklet Haugesund / Connection - taler (ungdomsmøte)

20. mai       Kl. 11:00 Tabernaklet Haugesund - taler

17. juni       Kl. 11:00 Lista Misjonsmenighet - taler