Om Pål


Pål Kr. B. Helmersen (f. 1965) er utdannet pastor og studerer til master i praktisk teologi ved Ansgarskolen i Kristiansand. Han har studert pentekostal teologi ved Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo, har mangeårig erfaring som gatemisjonær og som ungdomspastor i Misjonsforbundet og Pinsebevegelsen. Han er i dag forkynner i mange ulike sammenhenger. Pål har jobbet i politiet med forebyggende arbeid og vært mye brukt som foredragsholder de siste 16 år. Han har også jobbet som redaksjonell konsulent for Bibelforlaget i forbindelse med produksjon av Bibelen-Guds Ord, studieutgave og som redaktør og oversetter for StudentBibelen - Apps for livet. Pål er alenepappa for fire barn fra 10 til 18 år. Han er bosatt i Mandal.